Ubezpieczenia dla firm

3firm

Gwarantujemy ochronę majątku firmy w ramach poniższych modułów ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, od wszystkich ryzyk.

Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć:

  • budynki, lokale, elementy działki, także w budowie
  • materiały budowlane
  • maszyny, urządzenia,wyposażenie oraz mienie niskocenne
  • środki obrotowe
  • wartości pieniężne

Zapewnia elastyczną i kompleksową ochronę ubezpieczeniową zarówno dla przedsiębiorców dopiero rozwijających własny biznes jak i firm, które posiadają stabilną pozycję rynkową.