Indywidualne ubezpieczenia

6nazycie

Oferuję ubezpieczenia na życie:

  • Czysto ochronne - idealne do zabezpieczenia kredytu, z cesją na bank
  • Ubezpieczenia posagowe dla DZIECI z możliwością wypłaty renty w razie zgonu rodzica/opiekuna
  • Ubezpieczenia dla całej rodziny (również dla osób nie będących w zalegalizowanym związku).